Management Centrum en Thauris ondertekenen IASA2011 raamovereenkomst

Gepubliceerd: zondag 15 april 2012

Het Management Centrum heeft samen met Thauris de IASA2011 raamovereenkomst ondertekend voor resultaatverplicht strategisch ICT (maatwerk) advies.

Deze Europese aanbesteding was uitgezet door het ministerie van BZK namens de 10 departementen, Hoge colleges van Staat, ICTU en AFM. Met deze raamovereenkomst zijn wij strategisch partner voor alle CIO’s. Wij vertrouwen er op dat wij met onze nichekennis en brede ervaring binnen de overheid een grote bijdrage zullen kunnen leveren aan de besluitvorming door de CIO’s over de inzet van ICT.