Uitbreiding directie Management Centrum

Gepubliceerd: dinsdag 08 april 2008

Met ingang van 1 maart van dit jaar zijn aan de directie van het Management Centrum twee managing partners toegevoegd, te weten Fons Knopjes en Nanko Boerma.

Fons werkt al enige jaren vanuit onze dochteronderneming ID-Management Centre aan de ontwikkeling van onze dienstverlening op het gebied van Identiteitsmanagement. Fons is een erkend internationaal deskundige op dit terrein en adviseert onder andere buitenlandse overheden op het gebied van de beveiliging van paspoorten en andere identiteitsdocumenten. Recentelijk is hij benoemd als lid van een expertgroep van de VN die zich bezig houdt met identiteitsfraude.

Nanko is in zekere zin terug van (een beetje) weg geweest. In 2007 heeft hij de grondslag gelegd voor een universitair instituut op het gebied van Trade & Transactionmanagement. Inmiddels heeft dit gestalte gekregen. In de komende tijd zal hij zich samen met Willem Goedhart richten op de uitbouw van de portefeuille op het gebied van E-overheidsdienstverlening ten behoeve van het bedrijfsleven.

Als resultaat van deze benoemingen bestaat de directie van het Management Centrum nu uit Ineke Ruiter, Gerard van de Weg, Henk Hoijtink, Nanko Boerma, Willem Goedhart en Fons Knopjes.