Identiteitsmanagement

In onze informatiemaatschappij vormt de betrouwbare registratie van de identiteiten van alle ingezetenen één van de pijlers.

Bij de geboorte wordt een identiteit (en nationaliteit) vastgesteld en vastgelegd. Een leven lang worden deze gegevens voor tal van doeleinden gebruikt.   De persoon zelf kan een uittreksel opvragen, deelnemen aan verkiezingen of een paspoort verstrekt krijgen, maar ook tal van organisaties in de publieke sector gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst, organisaties van de sociale zekerheid en Justitie.

Het Management Centrum hanteert het begrip Identiteitsmanagement als verzamelnaam voor processen die onderdeel uitmaken van de zogeheten identiteitsketen en de voorzieningen die in deze identiteitsketen allerlei functies vervullen.

De gebieden die onder de verzamelnaam Identiteitsmanagement vallen zijn:

  • de vaststelling en vastlegging van identiteiten, het beheer en de verstrekking van deze gegevens; hier geldt het principe van basisregistraties, namelijk éénmalige vastlegging, meervoudige verstrekking;
  • de ontwikkeling en implementatie van reis-, identiteits- en andere persoonsgebonden documenten alsmede het uitgifteproces van deze documenten;
  • de toepassing van biometrie;
  • het verifiëren van identiteiten en het controleren van identiteitsdocumenten;
  • het bestrijden van identiteitsfraude.

Door gebruikmaking van internet en andere ICT-voorzieningen gaat het vandaag de dag niet alleen meer om de fysieke verschijningsvorm van identiteitsdocumenten; ook de elektronische variant speelt een steeds belangrijkere rol. Alhoewel de elektronische identiteit ten opzichte van de fysieke nieuwe elementen kent, zoals PKI en de elektronische handtekening, zijn heel veel processen nagenoeg identiek aan de fysieke variant.

Kijkt u voor meer informatie over Identiteitsmanagement ook op de website van IDManagement Centre, een dochter van het Management Centrum.